Gräv- och schakttjänster

Vi hjälper dig med olika gräv- och schaktarbeten, som:

​- Vägbrytning
– Anläggning av t.ex. gårdsplan eller ridbana
– Dikesrensning eller nya diken
– Markberedning
– Avlopp
– Husrivning
– Dränering

– Slyröjning med klippaggreat, vägar och åkerkant

– Anläggning av pool

Transporter

– Transport av egna grävmaskiner till arbetsplats
– Flytt av skogskojor
– Snöplogning

Sprängarbeten

Lars borrar för sprängladdningar

Vi utför sprängarbeten utanför planlagt område. Vi kan hjälpa till med sprängning
av t.ex stenblock eller brytning av väg

Kniviga situationer

Volvo 160 kommer till undsättning

Vi kan även hjälpa dig ur kniviga situationer 🙂